Тема с вариациями

С. Алешин «Тема с вариациями»

Режиссер – Н.П. Бутрехин

Художник – Е.М. Бырдин

В ролях:
Дмитрий Николаевич – арт. Н. Бутрехин, арт. И. Юдин
Игорь Михайлович – арт. К. Юченков, арт. Л. Брусин
Любовь Сергеевна – арт. Н. Хонина, арт. И. Андрианова